افزایش یا کاهش دامیننس تتر چه پیامد هایی را به تریدرها منتقل می‌کند؟