4 راه تشخیص پروژه های کلاهبرداری

پکیج آموزشی صرافی کوینکس

پکیج آموزشی ارزهای دیجیتال

پکیج آموزشی ارزهای دیجیتال

قفل زمانی برای نقدینگی توکن ندارند

هویت توسعه دهندگان پروژه ناشناس یا جعلی است

بخش عمده توکن ها در دست عده ای محدود قرار دارد

پروژه وعده سودهای نجومی می دهد

 

سیگنال رایگان ارزهای دیجیتال

گروه ارزهای دیجیتال